ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Vui lòng nhập tên!
Điện thoại không hợp lệ!
Email không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Họ và Tên (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tin nhắn (*)
Thông tin quý khách hàng đã được ghi nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách
Thông tin đăng ký của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
0931 539 292

Nhà phố thương mại

MẪU 5m x 15m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG MÁI
MẪU 5m x 15m
MẪU 5m x 15m
MẪU 5m x 15m
MẪU 5m x 15m

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 2 phòng

2 WC

MẪU 5m x 16m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG MÁI
MẪU 5m x 16m
MẪU 5m x 16m
MẪU 5m x 16m
MẪU 5m x 16m

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 4 phòng

4 WC

MẪU 5m x 17m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG MÁI
MẪU 5m x 17m
MẪU 5m x 17m
MẪU 5m x 17m
MẪU 5m x 17m

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 4 phòng

4 WC

MẪU 5m x 20m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG MÁI

MẶT BẰNG MÁI
MẪU 5m x 20m
MẪU 5m x 20m
MẪU 5m x 20m
MẪU 5m x 20m

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 4 phòng

4 WC

MẪU 7m x 20m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC MÁI

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC MÁI
MẪU 7m x 20m
MẪU 7m x 20m
MẪU 7m x 20m
MẪU 7m x 20m

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 2 phòng

2 WC

MẪU 8m x 17m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC MÁI

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC MÁI
MẪU 8m x 17m
MẪU 8m x 17m
MẪU 8m x 17m
MẪU 8m x 17m

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 2 phòng

2 WC

MẪU 10m x 17m

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG TRỆT

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 1

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG VẬT DỤNG LẦU 2 - SÂN THƯỢNG

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC MÁI

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC MÁI
MẪU 10m x 17m
MẪU 10m x 17m
MẪU 10m x 17m
MẪU 10m x 17m

Sân trước: 15m2

Sân sau: 10m2

Tầng trệt: 50m2

Lầu 1: 53.5m2

Lầu 2: 53.5m2

Mái BTCT: 24m2

Phòng ngủ: 2 phòng

2 WC

Trở về
http://www.phucancity.vn/
http://www.phucancity.vn/catalog/view/theme/